کولر گازی اسپلیت سرد و گرم جنرال زد اچ General ZH 30000 - مدل لبخندی جدید کم مصرف